Vacatures

Administratief,Bestuursfuncties

Secretaris bestuur (BHC) Nivon natuurvriendenhuis Allardsoog

Nivon Natuurvriendenhuis Allardsoog

Jarig van der Wielenwei 42
Eén - West

0654304195
vz.allardsoog@nivon.nl
allardsoog.nivon.nl

De secretaris is Taalvaardig (mondeling en schriftelijk); Sociaal vaardig; Nauwgezet en kan Ordenen (planmatig); Tijd bewaken en Structureren.

Taken: verzorgt de correspondentie en/of handelt zaken telefonisch af eventueel in overleg met de voorzitter of de betreffende coördinator;
Stelt een jaarschema op van de te houden vergaderingen van Beheer commissies, huis- en/of terreinwachten en werkers;
Stelt de agenda’s op op basis van de gegevens van de leden en/of coördinatoren, geeft informatie over de agendapunten en de gewenste besluitvorming en verstuurt deze minimaal één week van tevoren;
Maakt een verslag van de vergadering van de Beheer commissie (BHC); verstuurt het verslag aan de deelnemers.
Stelt in de maand januari het jaarverslag samen over het gevoerde beleid en verzamelt de daartoe de relevante gegevens;
Houdt archief van de relevante stukken, waaronder bouw- en technische tekeningen van de opstallen en het grondwerk van het object, alsmede kopieën van wettelijk vereiste vergunningen en ontheffingen en draagt dit bij het neerleggen van de functie over aan de opvolger c.q. de beheercommissie;
Houdt het adressenbestand bij van alle bij het beheer betrokkenen;

Reageer op deze vacature

Reageer direct op deze vacature via onderstaand formulier.

Toch een andere vacture vinden? Bekijk dan ook:

Vacature vrijwillige Jongerencoach Kamers met Kansen

Jongerencoach Kamers met Kansen richt zich op studerende jongeren tussen de 18 en 25 jaar in… Lees verder

Bestuurslid Voedselverwerking

De Voedselbank is een landelijk initiatief tegen armoede en verspilling. De Voedselbank Smallingerland werkt uitsluitend met… Lees verder