Vacatures

Klussen

Coördinator technische zaken

Nivon Natuurvriendenhuis Allardsoog

Jarig van der Wielenwei 42
Eén - West

0654304195
vz.allardsoog@nivon.nl
allardsoog.nivon.nl

De coördinator Technische zaken beschikt over de kwaliteiten:

technische kennis en inzicht; organiseren; kosten bewust; handvaardig; veiligheid

Taken: draagt zorg voor de instandhouding van de bouwkundige en technische voorzieningen van Nivon natuurvriendenhuis Allardsoog op basis van dagelijks beheer en op basis van het meerjarenonderhoudsplan; onderneemt de noodzakelijke acties in geval van acute noodsituaties in de bouwkundige of technische voorzieningen, eventueel in overleg met de coördinator onderhoud en/of het centraal bureau van het Nivon.
Stelt in overleg met de coördinator onderhoud een meerjarig onderhoudsplan op voor de accommodatie.
Regelt het onderhoud van de duurzame hulpmiddelen en installaties, zoals wasmachines, centrifuges, audiovisuele apparatuur; vraagt offertes aan voor uitvoering; zorgt voor onderhoudscontracten voor de centrale verwarming, warmwatervoorziening en andere apparatuur waarvoor dit wenselijk is;
werft medewerkers voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden; coördineert het beheer van de werkplaats en het gebruik van hulpmiddelen, machines, gereedschappen en installatieonderdelen;
neemt periodiek het rapport van de huis- en/of terreinwachten door om geconstateerde gebreken te verhelpen en neemt kennis van de suggesties over de gebouwen en technische middelen en de eventueel te nemen maatregelen;
doet voorstellen tot verbetering van technische voorzieningen van praktische aard of voor kostenbesparing;
bereidt jaarlijks – in samenwerking met de coördinator onderhoud – het voorstel voor ter besteding van het basisbudget technische zaken en dient de eventuele aanvraag in voor extra budget; stelt een actieplan op voor calamiteiten en onderhoudt dit plan in overleg met het centraal bureau van het Nivon.
Zorgt voor gescheiden afvoer van bouwafval volgens plaatselijk geldende voorschriften;

Bij voorkeur lid van het Nivon en bereid om deel te nemen aan de Beheerscommissie (BHC).

Reageer op deze vacature

Reageer direct op deze vacature via onderstaand formulier.

Toch een andere vacture vinden? Bekijk dan ook:

Vacature vrijwillige Jongerencoach Kamers met Kansen

Jongerencoach Kamers met Kansen richt zich op studerende jongeren tussen de 18 en 25 jaar in… Lees verder

Bestuurslid Voedselverwerking

De Voedselbank is een landelijk initiatief tegen armoede en verspilling. De Voedselbank Smallingerland werkt uitsluitend met… Lees verder