Nieuwsbericht

Vluchtelingen aankomen in Friesland. 

Vluchteling die aankomen in de veiligheidsregio in Friesland worden eerst opgevangen in Heerenveen. Mensen hoeven niet te worden aangemeld om daar te worden gebracht. Het is open van 8.00 – 20.00uur  

Voor meer informatie kijk op : www.veiligheidsregiofryslan.nl 

Opvang locatie gemeente Smallingerland 

De eerste opvang locatie in gemeente Smallingerland is 24 maart geopend. Het Van der Valk hotel in Drachten. De gemeente is ook met andere opvanglocaties bezig. Nadere informatie volgt. 

Registreren vluchtelingen gemeente 

Om vluchtelingen te registreren bij de gemeente in de BRP kan een mail worden gestuurd naar: 

Er wordt contact opgenomen om een afspraak te maken. 

Zak en leefgeld 

De gemeente is bezig met het in orde brengen van het zak en leefgeld voor de vluchtelingen van Oekraïne. Mensen die zich ingeschreven hebben bij de gemeente worden automatisch op de hoogte gebracht wanneer dit geld beschikbaar is.  

Inventaris doneren? Kijk dan op: 

Tolken 

Er kan een tolk aangevraagd worden via vrijwilligerscentrale@mosweb.nl 

Vermeld: naam/organisatie aanvrager, telefoonnummer, taal, locatie, dag, tijd en wat voor gesprek het is. Minimaal twee werkdagen van tevoren aanvragen.

M.O.S. Wegwijzers
Aanmelden van een activiteit?
Ondersteuning nodig bij een initiatief?
Geeft u ondersteuning aan vluchtelingen uit Oekraïne?
Ook dan kunt u terecht voor u vragen bij M.O.S. www.moswegwijzers.nl
Maandag t/m vrijdag 10.00 – 16.00 uur: 0512-334112

Vluchtelingenwerk
Voor praktische vragen en ondersteuning
0512-546363 www.nederlandvoorvluchtelingen.nl

Onderwijs
Voor opgave en informatie:
Basisschool De Vlinderboom Eva Visser eva.visser@opo-furore.nl

Voortgezet onderwijs ISK
0512-546165 Marieke Voppen: m.voppen@singelland.nl Berber Roosma: b.roosma@singelland.nl

Onderwijs 18+ Startcollege van ROC De Friese Poort.
Thiska Portena en/of Paul de Jong: 0512-767700 pdejong@rocfriesepoort.nl

Sportbedrijf Drachten
Voor vragen over sport en de mogelijkheden hierbij, kun je mailen naar: f.bathoorn@sportbedrijfdrachten.nl

Zorg
Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen gebruik maken van de zorg. Voor de mensen die geen zorgverzekering hebben is er een subsidie. Dit regelt de betreffende arts.

Tip: voor de mensen die in een opvanglocatie verblijven wordt een medisch paspoort gemaakt.

Voor de mensen die bij particulieren verblijven is het verstandig om uit voorzorg ook een schrift te maken van medische gegevens en medicijnen.

M.O.S. Vrijwilligerscentrale
Vrijwilliger worden of een vrijwilliger nodig?

Schrijf je in als vrijwilliger of plaats een vacature:
www.mosvrijwilligerscentrale.nl
Maandag t/m donderdag 9.00 – 13.00uur: 0512-511859
vrijwilligerscentrale@mosweb.nl
Van Knobelsdorffplein 123, Drachten

Verschillende openstaande vacatures voor vrijwilligerswerk voor ondersteuning van vluchtelingen:
Taalcoach, maatje, meet&walk of maatschappelijke begeleider’. Als vluchteling kan je aanspraak doen op verschillende vrijwilligers.

Een taalcoach is een vrijwilliger die 2 uren per week samen met de vluchteling aan de slag gaat met de Nederlandse taal.

Een maatje is een vrijwilliger die activiteiten onderneemt met de vluchteling

Meet & walk ga je als Nederlander en als vluchteling samen wandelen en leer je elkaar, de Nederlandse taal en Drachten kennen.

Een maatschappelijk begeleider ondersteunt bij de praktische zaken.

Heb je één van bovenstaande vrijwilligers nodig of heb je interesse om hiervoor vrijwilliger te worden, kun je contact opnemen met MOS vrijwilligerscentrale. 0512-511859 vrijwilligerscentrale@mosweb.nl

Helpen op de opvanglocatie. Op de opvanglocatie(s) in gemeente Smallingerland kunnen we je hulp ook goed gebruiken. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op via M.O.S. Vrijwilligerscentrale

Ontmoetingsmomenten
Praathuis
Wekelijks ontmoetingsmoment voor inwoners van de gemeente Smallingerland, met extra aandacht voor nieuwkomers (vluchtelingen, asielzoekers en statushouders).

Woensdagochtend tussen 9.30 – 11.30uur (vrije inloop) in @Holdert

Tijdens het praathuis worden onderwerpen besproken. Deze onderwerpen komen vanuit de bezoekers van het praathuis. Waar willen zij meer informatie over, welke vraagstukken hebben zij en waar ondervinden zij moeilijkheden.

Naast de onderwerpen die vanuit de bezoekers komen, zijn er een aantal onderwerpen die ook onder de aandacht worden gebracht.

Vrouwenkamer
Op de dinsdagochtend is een ontmoetingsmoment voor vrouwen die recent in de gemeente zijn komen wonen. Dinsdag ochtend van 9.30 – 10.30uur in @Holdert

De onderwerpen die tijdens deze ochtend worden besproken worden aangedragen door de vrouwen zelf, en daar waar nodig worden er onderwerpen ingepland vanuit M.O.S.

Samen opgroeien in de wijk
Samen opgroeien in de wijk is een plek voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Er is de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen te delen, er worden ouder- en kind activiteiten georganiseerd en er is ruimte voor informatie over opvoeden en ontwikkelen.

In 5 wijken in Drachten kunnen ouders wekelijks terecht. Altijd tussen 8.30 en 10.00 uur. Er zijn geen kosten en de koffie/thee staat altijd klaar.

Je kunt wekelijks langskomen of af en toe een keertje. Voor kinderen tot 4 jaar is er oppas aanwezig.

Ouders met vragen over opvoeden en ouderschap, met vragen over de ontwikkeling van hun kind of vragen over het aanbod voor ouders en kinderen in Smallingerland kunnen terecht bij de afdeling Opvoedingsondersteuning & Ontwikkelingsstimulering van M.O.S. Martina van der Snee – m.vandersnee@mosweb.nl) bellen met M.O.S. wegwijzers op nummer 0512-334112.

Trefpunten
Binnen de gemeente Smallingerland zijn er trefpunten en activiteiten waar de mensen bij aan kunnen sluiten om sneller te integreren, te participeren en hun taal te verbeteren. Trefpunten zijn laagdrempelige ontmoetingsmomenten waarbij mensen met elkaar kunnen praten, een kopje koffie of thee kunnen drinken en waar een spelletje kan worden gespeeld.

De Wiken – Brede School de Wiken – Middelwyk 2
Samen opgroeien in de wijk: donderdags van 8.30 – 10.00uur
Trefpunt: Dinsdag, woensdag en donderdag van9.00 tot 11.00 uur

De Bouwen – Buurtrefpunt de Bouwen – Bouwakker 1
Samen opgroeien in de wijk: dinsdags van 8.30 – 10.00uur

De Venen – Basisschool de Pionier – De Stoeken 1
Samen opgroeien in de wijk: vrijdags van 8.30 – 10.00uur

De Trisken – Wijkcentrum de Skammel – Melkkelder 84, donderdagmorgen
Samen opgroeien in de wijk: donderdags van 8.30 – 10.00uur
Trefpunten:
Dinsdag: 09.00 – 11.30 uur
Dinsdag: 19.30 – 22.00 uur (inloop en spelletjes)
Woensdag: 09.00 – 11.30 uur (inloop en hobbysalon)
Donderdag: 09.00 – 11.30 uur (inloop en schilders café)
Donderdag: 13.30 – 15.30 uur (inloop en naaicafé)

De Swetten – Wijkcentrum de Utwyk – Oud Ambacht 116
Samen opgroeien in de wijk: woensdags van 8.30 – 10.00uur
Trefpunt: Woensdag: 09.30 – 11.30 uur en een wandelgroep vanaf 10.30 uur

Bij Bosshardt – Leger des Heils – Stationsweg 112
Trefpunten:
Maandag: 13.00 – 15.00 uur
Dinsdag: 09.30 – 12.00 uur en 12.30 – 14.00 uur
Woensdag: 09.30 – 12.00 uur en 12.30 – 15.00 uur
Donderdag: 13.00 – 15.00 uur
Vrijdag: 09.30 – 12.00 uur

Inloophuis ‘t Centrum – De Grote Kerk – De Drift 2
Trefpunten: Zaterdag 14.00- -17.00 uur en 17.00 – 19.00 uur

NoordOost – Wijkcentrum de Kouwe – De Vogelweide 5
Trefpunten: Maandag t/m vrijdag van 9.00 – 10.00uur

Platform voor mensen die willen helpen in gemeente Smallingerland:
Voor en door Oekraïners
www.wegwijsindrachten.nl

Vind een inzamelpunt bij u in de buurt en doneer spullen aan Oekraïners in nood. www.inzamelenplekkenoekraine.nl

Meer algemene informatie op: www.movisie.nl

Meer nieuws? Lees dan ook:

Datum: 6 december, 2022

Netwerkkaart maatschappelijke organisaties

De netwerkkaart is tot stand gekomen om een beter zicht

Lees verder>

Datum: 24 november, 2022

Chauffeurs gezocht!

Lijkt het u leuk om als chauffeur voor ANWB AutoMaatje

Lees verder>

Datum: 15 november, 2022

Uitnodiging voor vrijwilligers in Smallingerland

Dag vrijwilliger uit Gemeente Smallingerland!  Omdat jij je vrijwillig inzet voor

Lees verder>

Datum: 27 september, 2022

Vrijwilligersmarkt 10 oktober 2022

Via deze weg willen we u graag uitnodigen om kennis

Lees verder>

Datum: 25 juli, 2022

Vakantiesluiting

Van 8 tot en met 14 augustus is de Vrijwilligerscentrale

Lees verder>

Datum: 3 maart, 2022

Uitreiking Meer dan handen Award Smallingerland!

Jaarlijks organiseert M.O.S. Vrijwilligerscentrale in samenwerking met de gemeente Smallingerland

Lees verder>

Datum: 14 februari, 2022

Duaal Traject

Duaal Traject is er voor vrouwen vanaf 18 jaar die

Lees verder>

Datum: 14 februari, 2022

Dag!enDoen!

Wilt u vaker iets ondernemen buiten de deur? Koffiedrinken, workshops,

Lees verder>

Datum: 10 februari, 2022

#Meedoen, samen aan de slag

Bent u betrokken bij een organisatie of activiteit waar bewoners

Lees verder>

Datum: 24 januari, 2022

ANWB AutoMaatje Smallingerland

Kunt u weleens een activiteit niet ondernemen omdat u geen

Lees verder>
Naar nieuwsberichten overzicht